Jste vítáni

 

v projektu zdraví, vzdělávání pro zdraví a dalších cest k němu

 

  Pro zdraví je nutno převzít bezpodmínečně odpovědnost za svůj život

a neodevzdat se různým zájmům, které vydělávají na nemocech lidí

 

najít svou cestu můžete právě v tomto projektu Lucianum

 

Součástí projektu je i tvorba rodokmenu (vyhledání předků, sepsání knihy či grafického ztvárnění rodokmenu)

Také fotografuji včetně klasické černobílé fotografie a výuky fotografování

(genealogie a fotografie viz v levé části stránek dole - sekce "jiné aktivity")

 

O zdraví se hovoří jako o něčem nejdražším, co máme.

Je tomu skutečně tak? Podle vzrůstajících počtů závažných a chronických nemocí pravděpodobně lidé pro zdraví nedělají, co by měli.

A co je vlastně zdraví? A co všechno v sobě zahrnuje? Existuje mnoho definic zdraví, ale důležitější než definice je naplnění života těmi správnými "esencemi".

A právě toto si klade za cíl tento projekt Lucianum, který přináší vzdělávací kursy zdraví, nasměrovat každého, aby si naplnil svůj život těmi správnými esencemi.

Zdraví zahrnuje velké množství lidských činností, znalostí, dovedností a stavů mysli, které je potřeba pro zachování zdraví, případně pro jeho navrácení, do svého života zařadit. Obsahem vzdělávacích kursů nabízených na těchto stránkách jsou různé přístupy ke zdraví, ale hlavně co nejpřirozenější, blízké přírodě, nicméně vhodné k naroubování i do civilisovanějšího světa. Vědění o zdraví v kursech vychází z přírody, ale také z nejnovějších vědeckých poznatků (stručné informace o skladbě zdravých přístupů k životu autora lze nalézt zde, o jednotlivých kursech zde a zde).

Jenže náš vzdělávací systém nepokrývá dostatečně problematiku vzdělávání ke zdraví, proto vzniká tento projekt vzdělávání.

Tak jako určitým symbolem sv. Lucie je světlo, je cílem tohoto projektu Lucianum vnést všem zájemcům do života světlo, které navede každého ven z tzv. Platónovy jeskyně nevědomí za poznáním přirozených cest ke zdraví.

Stručné informace k tomuto projektu, autorovi a lektorovi lze nalézt v jednotlivých položkách v hlavním menu.

Při pochybnostech a dotazech neváhejte využít kontaktů.